Den grooten Refter en den kleinen Refter

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sudermanstraat
Locatie Sudermanstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis den grooten Refter en den kleinen Refter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Den grooten Refter en den kleinen Refter: bovengevels en daken
gelegen te Sudermanstraat 20 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van een breed en een smaller pand, respectievelijk twee en drie traveeën en twee en drie bouwlagen, elk onder een zadeldak met mechanische pannen (nok loodrecht op de straat), dagtekenend uit de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw.

Gecementeerde en beschilderde trapgevels (respectievelijk vijf en negen treden) uitlopend op een overhoeks topstuk. Muurankers met gekrulde spie. Aangepaste bovenvensters: verwijderde kruiskozijnen en toegevoegde lekdrempels (19de eeuw). Dichtgemetselde muuropeningen bovenaan in de top (waterlijst behouden); verder rechthoekige luikgaten met latei op consoles. Onlangs storend verbouwde pui; in de smalle trapgevel is boven het houten beschot nog de waterlijst zichtbaar die de vroegere deur bekroonde (restant van een 19de-eeuwse verbouwing).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sudermanstraat

Sudermanstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.