erfgoedobject

D'Oude Bierassyse

bouwkundig element
ID: 4623   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4623

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “d’Oude Bierassyse”, dat samen met het aanpalende “d’Oude Maelassyse” en het verdwenen “d’Oude Wynassyse” de zogenaamde “Dry Assysen” vormden, een geheel van drie accijnshuizen aan de vroegere Zoutrui. De panden werden omstreeks 1566-1567 opgetrokken door de meester-metselaars Pauwels Aelwijns en Dierick Hackaert, samen met “den Struys” en “den Os” in de Gildekamersstraat. Tot dezelfde bouwcampagne behoorde het bouwblok van achttien panden ten zuiden van het Stadhuis, dat in 1907 werd gesloopt. Zoals de huizen van dit bouwblok onderscheidden de “Dry Assysen” zich door een doorlopende pui van rondboogarcaden, in een visuele eenheid met het nieuwe Stadhuis. Mogelijk werden de “Dry Assysen” door brand beschadigd tijdens de Spaanse Furie in 1576, en vervolgens heropgebouwd. Oorspronkelijk hadden “d’Oude Bierassyse” en “d’Oude Maelassyse” identieke trapgevels. De schoenmaker Antonius Groenewalt liet in de 1856 de kruiskozijnen van de tweede verdieping aanpassen, de water- en druiplijsten van de geveltop afkappen, en de linker boog van de arcade dichten tot venster. De kruiskozijnen van de eerste verdieping waren al eerder aangepast. In 1875 volgde de sloop van de geveltop, die in neoclassicistische stijl werd vervangen door een bijkomende verdieping met kroonlijst. De ronboogarcade van de pui werd vermoedelijk begin 20ste eeuw uitgebroken.

Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen en een insteekverdieping, onder een schilddak (nok loodrecht op de straat, pannen). De gekaleide lijstgevel is opgetrokken uit zandsteen verankerd door smeedijzeren muurankers voor de bovenbouw, blauwe hardsteen voor de pui en insteekverdieping, en baksteenmetselwerk voor de toegevoegde verdieping. Van de rondboogarcade zijn enkel de geprofileerde, hardstenen hoekposten bewaard, die het steenhouwersmerk dragen van de familie Hanicq uit Feluy. Ook de intacte insteekverdieping bestaat uit geprofileerde hardstenen posten, lateien en dorpels. Deze posten dragen een ander, niet geïdentificeerd steenhouwersmerk, wat zou kunnen wijzen op de heropbouw na 1576. Op de bovenverdiepingen rechthoekige vensters met hardstenen lateien en/of lekdrempels, in de 19de eeuw aangepaste kruiskozijnen met behouden, geprofileerde dagkanten. De toegevoegde verdieping, geopend door rechthoekige vensters met lekdrempel, is afgewerkt met een houten kroonlijst op klossen en tandlijst. De pui kreeg recent een nieuwe invulling.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1856#532 en 1875#613.
  • DRIESEN J. 2012: Twee hardstenen puien opnieuw zichtbaar in het Antwerpse straatbeeld (deel 2: d’Oude Maelassyse), Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, artikel 2 [online].

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: D'Oude Bierassyse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4623 (Geraadpleegd op 03-07-2020)