D'Oude Bierassyse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Suikerrui
Locatie Suikerrui 25, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument D'Oude Bierassyse: bovengevel en daken
gelegen te Suikerrui 25 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en aanvankelijk drie bouwlagen + insteek, uit het derde kwart van de 16de eeuw, tijdens 19de eeuw (?) aangepast als lijstgevel met bijkomende bouwlaag die nog een gedeelte van het oorspronkelijk zadeldakgebint bevat.

Gecementeerd parement van zandsteen (?). Gekoppelde rechthoekige vensters met kwarthol geprofileerde dagkanten; arduinen lekdrempels, doorgetrokken op tweede bouwlaag waar ook de bovendorpels werden vervangen (19de eeuw); haast vierkante vensters op lagere, toegevoegde hoogste verdieping, afgelijnd door zware kroonlijst op klossen en tandlijst. Recent aangebouwd overdekt terras.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Suikerrui

Suikerrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.