erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4626   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4626

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl op de hoek van Suikerrui en Grote Pieter Potstraat, gebouwd in opdracht van de brood- en banketbakker Hermann Weber, naar een ontwerp door Jules Mees uit 1911. Het gebouw is een van de weinige gekende nieuwbouwprojecten van de bouwmeester-aannemer, die afkomstig was uit Rupelmonde en in Antwerpen actief lijkt te zijn geweest vanaf omstreeks 1910 tot omstreeks 1930.

Hoekhuis van drie bij twee traveeƫn en vier bouwlagen onder een zadeldak (leien). De lijstgevels hebben een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, decoratief geaccentueerd door grijze baksteen voor speklagen, een fries, ontlastingsbogen en onderdorpels. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de pui, waterlijsten, lekdrempels, consoles en vensterposten, van witte natuursteen voor lateien, hoekblokken, sluit- en kraagstenen en steigergaten. Geleed door waterlijsten legt de compositie van de voorgevel de klemtoon op het zijrisaliet in de eerste travee. Dit laatste wordt geaccentueerd door het rechthoekige portaal met een driehoekig fronton, lisenen en postamenten met topstuk ter hoogte van de derde verdieping, en een dakvenster met tentdakje als bekroning. Geblokte pilasters markeren de opengewerkte winkelpui, oorspronkelijk met middenportaal. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit verkleinende registers van steekboogvensters met lekdrempels, vanaf consoles op de tweede verdieping. De derde verdieping onderscheidt zich door een drielicht met een hoger middenvenster en bewerkte posten in het risaliet en smalle vensters in de zijtraveeƫn, die alle worden bekroond door boogvelden met kleurrijke tegelfriezen. Houten kroonlijst boven ronde steigergaten. Eenvoudiger van opzet wordt de zijgevel geritmeerd door een schoorsteen op kraagstenen en een risaliet in de laatste travee.

Volgens de bouwplannen beslaat de bakkerswinkel met keuken de begane grond. De eerste verdieping, ontsloten door het portaal en de traphal in het risaliet, biedt ruimte aan een huurkantoor. Op de hogere verdiepingen bevinden zich telkens drie slaapkamers, onder het dak twee mansardes en een zolder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1911#55 en 1923#17246.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019

Aanvullende informatie

Winkelhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de brood- en banketbakker Herman Weber, naar een ontwerp door de bouwmeester Jules Mees uit 1911. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan de bakkerswinkel en de keuken, met de oven en bakkerswerkplaats in de kelder, de eerste verdieping aan een kantoor en de hogere verdiepingen telkens aan drie slaapkamers. Kantoor en kamers beschikken over gescheiden traphallen, wat wellicht wijst op een functie als opbrengst- of logementshuis. Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1923#17246.
Auteurs : Braeken, Jo
Datum: 03-08-2012

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4626 (Geraadpleegd op 09-12-2019)