erfgoedobject

Dubbelhuis en voormalig bedrijfsgebouw

bouwkundig element
ID: 46368   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46368

Beschrijving

Halfvrijstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, samen met voormalige leerlooierij van vier traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). In kern opklimmend tot de 19de eeuw, echter met circa 1931 herbouwde woning en vernieuwd bedrijfsgebouw.

Art-decogetinte woonhuisgevel met parement van siermetselwerk op arduinen plint (verschillende metselverbanden en gevelsteensoorten), gemarkeerd door driezijdige erker. Rondbogige en rechthoekige kozijnramen, op de bovenverdieping met gekleurd glas in lood in de bovenlichten; rechthoekige deur in gemetselde omlijsting, ondergebracht in portaal met betonnen luifel en bovenlicht. Origineel houtwerk. Grondplan met salon en bureel aan de straat, opkamer en keuken achteraan.

Bakstenen bedrijfsgebouw met rechthoekige ijzeren ramen; rechtertravee met poort en houten laadluik op de tweede bouwlaag

  • Gemeentearchief Baarle-Hertog, Machtiging verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 10/10/1931.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Baarle-Hertog, schetsen 1887/2.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inlichtingen, Baarle-Hertog, dossier 4 (1876: aanvraag tot oprichting van leerlooierij).

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dubbelhuis en voormalig bedrijfsgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46368 (Geraadpleegd op 27-09-2020)