Parijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Torfbrug
Locatie Torfbrug 1, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis Parijs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parijs: bovengevels en daken
gelegen te Torfbrug 1 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis, eertijds genaamd Parijs, van respectievelijk drie en één travee en vier bouwlagen onder zadeldak (leien). Traditionele bak- en zandsteenbouw uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw met aanpassingen uit de 19de en de 20ste eeuw.

Muurankers met gekrulde spie. Duidelijk afleesbare oorspronkelijke ordonnantie van de bovenbouw afgelijnd door hoekstenen en horizontaal geleed door de speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels der voormalige kruiskozijnen; aangepast, verlaagd en voorzien van arduinen lateien en lekdrempels.

Duidelijke bouwnaad, verspringende banden en hoekstenen, tussen eerste twee en derde travee, die er aanvankelijk blijkbaar niet bij hoorde. Volledig verbouwde begane grond.

Zijgevel langs Kaasrui: tuitgevel met aandak; deels blinde rechthoekige vensters met zandstenen neggen; toegevoegde latei of strek. Rechthoekig drielicht in de top met breder en dieper geplaatst middenluik.

Arduinen straatnaambord uit de 19de eeuw: "S. I./ Torfbrug/ Pont aux Tourbes".

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Torfbrug

Torfbrug (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.