Herberg en hoeve De Swaen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Baarle-Hertog
Deelgemeente Baarle-Hertog
Straat Loveren
Locatie Loveren 2, Baarle-Hertog (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Baarle-hertog (actualisaties: 18-06-2007 - 18-06-2007).
  • Adrescontrole Baarle-hertog (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Baarle-hertog (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herberg en hoeve De Swaen

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg en hoeve De Swaen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen in de zeer kleine enclave zogenaamd De Loversche Akkers. Voormalige herberg en hoeve zogenaamd De Swaen, in kern minstens opklimmend tot 1585, in huidige vorm vermoedelijk uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

De rijksgrens loopt precies door het midden van de voordeur waardoor het huis aan de ene kant een Belgisch en aan de andere kant een Nederlands huisnummer draagt.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); lagere en latere oostelijke aanbouw (voormalige leerlooierij) van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), kleine westelijke uitbouw onder lessenaarsdak (golfplaten). Grote vrijstaande schuur op Baarle-Nassau.

Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; bepleisterde, witgeschilderde panelen tussen eerste en tweede bouwlagen, eertijds met opschriften; houten bakgoot op modillons. Ingekaste rechthoekige muuropeningen onder strekse boog; begane grond met eind 19de-eeuwse aangepaste, beluikte schuifkozijnen (nummer 2 met houten, nummer 19 met arduinen onderdorpels); originele, vrijwel vierkante bovenvensters. Houten paneeldeur met bovenlicht. Verankerde zijpuntgevels met aandak, vlechtingen aan oostelijke en beraping aan westelijke zijde. Vernieuwde achtergevels van één bouwlaag Bewaard gebinte van vier jukken. Vernieuwde stallen met betonnen vensters en rechthoekige poort. Driebeukige langsschuur onder mank afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met latere afhang links; rechthoekige poort; kopgevel met mijterboognis voor heiligenbeeld.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inlichtingen, Baarle-Hertog, dossier 1.
  • RUHE H.A.M., Het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de 15e tot de 19e eeuw, Zaltbommel, 1980, p. 36.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Loveren

Loveren (Baarle-Hertog)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.