Samenstel van twee traditionele diephuizen met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Torfbrug
Locatie Torfbrug 5, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van twee traditionele diephuizen met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Samenstel van twee traditionele diephuizen: gevels en daken
gelegen te Torfbrug 5 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee traditionele diephuizen op de hoek van Torfbrug en Lijnwaadmarkt, van respectievelijk drie en één bij twee traveeën en drie bouwlagen onder parallelle zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leien en kunstleien), uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

De gekoppelde trapgevels van respectievelijk negen en vier treden met een overhoeks topstuk, en de zijgevel zijn opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen en steigergaten, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Registers van aangepaste rechthoekige vensters, vroegere kruiskozijnen waarvan de kwarthol geprofileerde negblokken en wigvormige ontlasting bewaard bleven. De dorpels werden in de 19de eeuw verlaagd, met toevoegen van ontlastingsbogen, hardstenen lateien en lekdrempels. Rechthoekige inkomdeur in hardstenen omlijsting in de vierde travee. De tweeledige, door waterlijsten gemarkeerde trapgeveltop boven de drie linker traveën, wordt in het eerste register geopend door een drielicht. Kloosterkozijnen met kwartholle negblokken en druiplijsten, flankeren het lager geplaatste, rondbogige middenluik met kwarthol beloop, imposten en een diamantkopsleutel. Een rechthoekig luik met kwartholle negblokken en een druiplijst doorbreekt de topgeleding. De eenledige trapgeveltop boven de rechter travee, wordt geopend door eenzelfde rondboogluik en een balkgat.

Tweetalig straatnaambord uit blauw hardsteen uit de 19de eeuw .

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Torfbrug

Torfbrug (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.