erfgoedobject

't Kloster

bouwkundig element
ID
46405
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46405

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Kloster
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied gelegen L-vormig complex, zogenaamd 't Kloster, sedert 1976 gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands socio-cultureel centrum.

In 1908 werd hier door de broeders van de Christelijke Scholen een klooster met normaalschool en juvenaat, zogenaamd Institut du Sacré Coeur, gesticht, aanvankelijk in een bestaand gebouw ondergebracht, diverse malen uitgebreid en ten slotte door andere bouwvolumes vervangen.

Het huidig complex vertoont drie bouwfasen: een diepgerichte oostelijke schoolvleugel in eclectische stijl, 1910-1918, de voormalige kweekschool Sint-Jan Baptist de la Salle in nieuwe zakelijkheid met elementen van neogotiek, 1932 en volgende naar ontwerp van J. Jacobs (uit Alphen) met achterin gymzaal uit zelfde periode en twee aansluitende nieuwbouwvleugels, 1954-1955, naar ontwerp van L. Sturm (in samenwerking met A. Crols). Bijhorend park van 5 hectare met onder meer sportvelden.

Oudste vleugel van drie op veertien traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (nok loodrecht op de straat, leien en mechanische pannen); bakstenen lijstgevels geleed door vlakke en overhoekse lisenen, horizontale banden van gesinterde baksteen, omlopende zaagtandlijst en houten kroonlijst op modillons; twee- en driedelige en enkelvoudige segmentboogvensters in getrapte bakstenen omlijsting, geaccentueerd door gele liggende rollaag; origineel houtwerk met kleine onderlichten en bovenlichten met kleine roedeverdelingen. Voorgevel met natuurstenen rusticaplint; nieuwe deur onder driedelig bovenlicht in natuurstenen omlijsting (glas in lood met bloemmotief in het midden), boogveld en korfboognis met beeld van Heilige Johannes Baptista de la Salle (17de-eeuwse stichter van de orde); achterliggende portiek met bakstenen kruisgewelf. Oostelijke zijgevel bovendien met omlijste verluchtingsroosters ter hoogte van voormalige klaslokalen en ingangsrisaliet ter hoogte van de tweede travee westelijke zijgevel met uitgebouwde trappenhuizen. Noordwesthoek met éénlaagse uitbouw onder plat dak waarin voormalig badhuis. Vernieuwd interieur met grotendeels bewaarde indeling.

Voormalige kweekschool, opgetrokken in 1932 ter plaatse van vroegere boerderij. Rechthoekige, bakstenen vleugel van zes traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Lijstgevels van bruin siermetselwerk met hoog basement in metselmozaïek; per drie gekoppelde keperboogvensters, eveneens met omlopende band in metselmozaïek; stalen ramen met gekleurd glas in lood op de tweede bouwlaag (zie infra), vernieuwd op de begane grond. Gelijkaardige achtergevel, op de begane grond met grote rechthoekige doorbrekingen in vernieuwde kozijnen.

Bewaarde binnenindeling met gangen parallel aan de straat en diverse aansluitende ruimten. Tweede bouwlaag met voormalige kapel (heden zogenaamd De la Sallezaal), van muur tot muur overspannen door stalen balken op kenmerkende consoles; fraaie glas-in-loodramen, 1936, door Cesar Van Hevele uit Gent.

Rechthoekige bakstenen gymzaal van 1930, met invloeden van de Amsterdamse school; stalen ramen; authentieke, overluifelde houten deur.

Vleugels uit laatste bouwfase van elf en acht traveeën, respectievelijk drie en één bouwlaag hoog onder schild- en afgewolfd zadeldak; in de hoger opgaande klokkentoren wordt het niveauverschil tussen bestaande en nieuwe vleugels opgevangen.

  • Gemeentearchief Baarle-Hertog, Machtiging verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 8/2/1939, 30/10/1954.
  • Gegevens verstrekt door de technische dienst van Baarle-Hertog.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: 't Kloster [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46405 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Baarle-Hertog

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.