erfgoedobject

19de-eeuwse schuur bij aangepaste hoeve

bouwkundig element
ID
46412
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46412
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Minstens tot de 18de eeuw opklimmende hoevesite met sterk aangepast woonstalhuis van zeven traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat) met parallel karrenkot en schuur aan de zuid- en westzijde.

Monumentale driebeukige, wellicht 19de-eeuwse langsschuur van vijfenhalve travee onder afgewolfd zadeldak (pannen). Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen, oorspronkelijk met uitgespaarde hoek vooraan; poort aan de straat met gietijzeren latei, achteraan met houten latei; deels bewaarde beplanking. Gecombineerde dek- en ankerbalkgebinten. Stropoppen onder de pannen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Baarle-Hertog, schetsen 1877/5.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 19de-eeuwse schuur bij aangepaste hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46412 (Geraadpleegd op 16-05-2021)