erfgoedobject

Eenheidsbebouwing in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
46457
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46457

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfvrijstaande eenheidsbebouwing in eclectische stijl van 1909 naar ontwerp van de Turnhoutse architect J. Crols, met woonhuis (nummer 259) van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (nok parallel aan de straat, nieuwe leien) en voormalige smidse (nummer 261) van drie traveeën, één bouwlaag en zadeldak met grote dakkapel (nok parallel aan de straat, pannen).

Verankerde bakstenen gebouwen met lijst- en zijpuntgevels op arduinen of gecementeerde plint, kleurrijk uitgewerkt met geel-wit-rode bakstenen muurbanden, booglijsten en boogvelden, en blauwgrijze arduinen dorpels, hoek- en sluitstenen, kordon, consoles en tegelpanelen. Rechthoekige benedenvensters en -deuren onder gietijzeren I-balk met rozetvormige bevestigingsbouten, telkens met ruim boogveld onder decoratieve ontlastingsboog. Segmentbogige bovenvensters.

Nummer 259 met risalietvormende deurtravee, houten paneeldeur met structuurglas, ijzeren hek en trekbel; gevelafsluiting met kordon, tegelpanelen en houten kroon- en tandlijst op klossen en consoles.

Nummer 261 met grote vitrines links en rechts van nieuwe beglaasde deur. Het woonhuis vertoont een gebruikelijke enkelhuisopstand met in de achterbouw de moos met "watersteen", washuis, stalletje en buiten-wc's. Het hele huis wordt heden benut als winkel voor binnenhuisinrichting. De smidse vertoont aan de straat een groot "magazijn", met name de voormalige ijzerwinkel, daarachter de vroegere smis en een uitspringende achterbouw, waarin plaats voor de hoefstal voorzien was. Smis met originele houten zoldering, ramen en deuren; bewaarde oven, aandrijfmechanisme voor de bediening van de hamers en de blaasbalg op de zolder (machinerie gesigneerd J. Janssens, Turnhout); alleen aambeeld en alaam zijn niet meer in situ aanwezig. Behouden winkelfunctie.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen 10/5/1909.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46457 (Geraadpleegd op 07-05-2021)