Kapel met Lourdesgrot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Jaak Aertslaan
Locatie Jaak Aertslaan zonder nummer, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel met Lourdesgrot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel met Lourdesgrot, opgericht in 1883 in de tuin van het gasthuis.

Eenbeukige bakstenen kapel (8 tot 9 meter hoog, 6,80 meter breed en 11,20 meter lang) van drie op drie traveeën onder overkragend zadeldak met kruis (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen); vierzijdige westelijke apsis onder leien tentdak met kruis, samen met aansluitende koorgevels bezet met een ruwe, rotsachtige cementlaag; ook de steunberen zijn als rotsimitatie uitgewerkt. Oost-, noord- en zuidzijde respectievelijk met bakstenen punt- en lijstgevels op gecementeerde plint met schijnvoegen, geritmeerd door lisenen en afgewerkt met verschillend uitgewerkte baksteenfriezen. Rondbogige muuropeningen, in de voorgevel in een beraapte omlijsting met sleutel en imposten; beglaasde houten paneeldeur met gietijzeren hekken met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, bovenlicht met ijzeren roeden; blinde zijvensters; blinde nis met kruis in de top. Zijgevels met originele houten ramen met ijzeren roeden, gedeeltelijk vernieuwd aan zuidzijde; de achterste vensters zijn blind.

Interieur met spits afgeknot gewelf. Bepleisterde en beschilderde binnenmuren en plafond; vloer met in patroon gelegde gele en zwarte cementtegels. Koor uitgewerkt als monumentale Lourdesgrot (rotswerk van circa 1900) met verschillende heiligenbeelden, onder meer Sint-Anna ten Drieën. Vooraan rechts witgeschilderd houten Sint-Blasiusbeeld van 1891 door F. De Vriendt, afkomstig van de in 1931 gesloopte kapel in de tuin voor het gasthuis. Smeedijzeren koorhek.

  • LAUWERYS J., De Veldkapellekens in de Kempen, in Oudheid en Kunst, 1933, p. 35-37.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraten

Hoogstraten (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.