erfgoedobject

Woonstalhuis met schuur

bouwkundig element
ID
46502
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46502

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woonstalhuis met schuur onder doorlopend, mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw, zie arduinen gevelsteen naast inkom met inscriptie "EMILE BROSENS 1898". Verankerde baksteenbouw, aan straatzijde verlevendigd met muurbanden en een muizentandfries van gesinterde steen.

Hoger opgetrokken woongedeelte van vier traveeën met dubbelhuisopstand en gecementeerde plint, voorafgegaan door siertuin. Getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk, behalve in zijpuntgevel. Grote Kempense haard op scheimuur tussen "huis" en stal, met betegelde wanden, geprofileerde houten kroonlijst, flankerende inbouwkast. Noordoost gelegen opkamer.

Sterk aangepast stal- en schuurgedeelte van negen traveeën, met fraai uitgewerkte verluchtingsgaten; originele segmentbogige stalvensters met ijzeren glasroeden, houten laadluik, gedichte deur naast recente muuropeningen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis met schuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46502 (Geraadpleegd op 18-05-2021)