erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
46511
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46511
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Artdecogetint vrijstaand enkelhuis van 1936, twee traveeën en twee bouwlagen onder gebroken zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), met aangepaste zuidelijke en later toegevoegde oostelijke uitbouw; de letters A en B op de voorgevel verwijzen naar bouwheer Adriaan Brosens. Geknikte puntgevel met parement van siermetselwerk, verlevendigd met witgeschilderde muurbanden en vensterkruisen, laatstgenoemde vermeerderd met pseudo-ontlastingsboog en beschilderd boogveld. Origineel houtwerk.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, Machtiging van het Ministerie van Openbare Werken 10/3/1936.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46511 (Geraadpleegd op 28-02-2021)