erfgoedobject

Café-feestzaal De Wachtzaal

bouwkundig element
ID
46515
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46515

Juridische gevolgen

Beschrijving

Café-feestzaal "De Wachtzaal", vroeger lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde. Hoekcomplex gelegen op spie gevormd door Van Aertselaerplein, Van Aertselaerstraat en Minderhoutsestraat, opgericht in 1885 en volgende nabij de toenmalige tramstatie. Bestaande uit voormalig hotel Hofkens van twee op zeven traveeën, een aansluitende beenhouwerij van twee traveeën en overbouwde doorgang, alles twee bouwlagen hoog onder doorlopend afgeknot zadeldak (nok loodrecht op het plein, leien), een later bijgebouwde feestzaal van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak en ten slotte een dubbelhuis van vijf traveeën en eveneens twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien).

In 1885 opgericht hoekhuis van twee op drie traveeën en één bouwlaag, in 1894 afgewerkt met kopgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Pelgrims; tussen 1895 en 1905 werden hoekhuis en aansluitende panden tot en met de doorgang met één bouwlaag verhoogd en geüniformeerd; de bestaande top werd op het vernieuwde gebouw teruggeplaatst. Tuitvormige kopgevel verlevendigd met gecementeerde en witgeschilderde speklagen, hoekkettingen en paneeltjes, overhoekse bakstenen pinakels, kraagstenen, sierbollen en sierstukken van witte steen; rechthoekige muuropeningen met natuurstenen latei en ontlastingsboog.

Sobere bakstenen langsgevels met ankers, bepleisterde muurband en fries; rechthoekige, oorspronkelijk beluikte benedenvensters met arduinen latei; licht getoogde bovenvensters met smalle ijzeren leuning; arduinen lekdrempels. Rechthoekige deuren (vierde travee en doorgang) in omlopende omlijsting van arduin en getoogde winkeldeur met gietijzeren hekwerk met koeienkop (achtste travee), alle met origineel houtwerk; winkelraam in latere omlijsting van bruine faience met koeienkop bovenaan.

Feestzaal in eclectische stijl van circa 1908-1909 naar ontwerp van Borgerhouts architect F. Mertens, met voorgevel aan Van Aertselaer, bijgebouwen aan Minderhoutsestraat. Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint, geritmeerd door lisenen, gecementeerde en witgeschilderde muurbanden en panelen. Houten kroon- en tandlijst, eertijds verhoogd met attiek. Rechthoekige vensters onder gietijzeren latei met rozetvormige bevestigingsbouten en ontlastingsboog; schuiframen op de begane grond met fijn getraceerde bovenlichten ingevuld met gekleurd glas in lood. Vernieuwde bovenvensters met sierlijke ijzeren leuning. Ingang in aanpalende doorgang.

Dubbelhuis opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; beschilderde muurband met opschrift "Logement De Vlaamsche Leeuw - Ambs De Roover"; tegelfries. Segmentbogige muuropeningen.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen 25/6/1885; 30/9/1894; 14/9/1895; 14/8/1908.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hoogstraten, schetsen 1886/2, 1904/2, 1910/5.
  • VERHEYEN J., Vergeten monumenten. Hotel Hofkens: herinneringen aan het oude Hoogstraten, in De Hoogstraatse Maand, XIV, nummer 154, februari 1998, p. 14-18.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Café-feestzaal De Wachtzaal [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46515 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.