erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
46532
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46532
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de 's Boschstraat. Diepgerichte, in spiegelbeeld opgetrokken enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen, leien), herbouwd in 1891, zie bouwaanvraag voor nummer 91.

Verankerde baksteenbouwen, respectievelijk met beschilderde en gecementeerde (schijnvoegen) lijstgevel en houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien voor de benedenvensters (nummer 89) en omlopende arduinen deuromlijsting (nummer 91). Originele lagere achterbouw (eveneens onder diepgericht pannen zadeldak) met beraapte puntgevel, rechthoekige venstertjes en houten lateien bij nummer 89, recente achterbouw bij nummer 91. Nummer 89 werd inmiddels gesloopt.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen 5/2/1891.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46532 (Geraadpleegd op 13-06-2021)