erfgoedobject

Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis

bouwkundig element
ID
46538
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46538

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeenschapshuis voor dertien begijnen in 1382 ontstaan uit een schenking door Catharina van Kuik, sedert 1425 door Jan IV van Kuik alleen bestemd voor arme begijnen. De dertien begijnen, bij gebrek aan woonlokalen met andere hulpbehoevende vrouwen samenwonend, werden vermoedelijk in 1381 door Jan III van Kuik in het bezit gesteld van de infirmerie, die in 1563 in de vlammen opging doch onmiddellijk werd herbouwd.

Tot 1667 vormden infirmerie en convent een tweeëenheid, bestuurd door de conventmeesteres. In 1532 werd, los van het oudhuis, elders op het begijnhof wellicht nog een tweede infirmerie opgericht. In 1667 werd het convent verbouwd en uitgebreid. De infirmerie werd losgekoppeld en in 1668 heropgericht (naar alle waarschijnlijkheid ter hoogte van de sinds de 19de eeuw gesloopte begijnhofhuizen en mogelijk te beschouwen als uitbreiding van het 16de-eeuwse "sieckhuijsken" in de gersthof); circa 1692-1694 werd ze vervangen door de fundatie van Steenbeeck.

Heden samen met nummers 10 en 11 ingericht als museum. Halfvrijstaand gebouw, palend aan zijstraatje naar ingang 's Boschstraat, met voorhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), lager achterhuis van twee traveeën en één bouwlaag en nog lagere uitbouw van twee traveeën in het verlengde van laatstgenoemde, beide eveneens onder zadeldak (nok parallel aan de zijstraat). In kern tot de tweede helft van de 14de eeuw opklimmend achterhuis en linker gedeelte van het voorhuis, geconstrueerd als vakwerkbouw doch later versteend (zie onder meer gemetselde stijlen ter plaatse van oorspronkelijke houten of gleuf in balkslof), en met oorspronkelijke voorgevel aan zijstraatje. Bij de verstening kreeg het hoofdgebouw een topgevel; pas daarna werd de tweede bouwlaag toegevoegd, waardoor de dakconstructie volledig werd aangepast. Vrij homogeen rechter gedeelte uit het derde kwart van de 17de eeuw. 17de-eeuwse deur, waarboven segmentboognis met beeldje van de Heilige Begga van 1685.

Achterhuis met oorspronkelijke spanten, opkamer en kelder; uitbouw met grote schouw waarin fornuis als overgang van open haard naar kachel, daarnaast toegang tot kelder.

Voorhuis met nieuwe overspanningen en kapconstructie; vernieuwd interieur.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof van Hoogstraten


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46538 (Geraadpleegd op 13-04-2021)