Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 9, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Gemeenschapshuis voor dertien begijnen in 1382 ontstaan uit een schenking door Catharina van Kuik, sedert 1425 door Jan IV van Kuik alleen bestemd voor arme begijnen. De dertien begijnen, bij gebrek aan woonlokalen met andere hulpbehoevende vrouwen samenwonend, werden vermoedelijk in 1381 door Jan III van Kuik in het bezit gesteld van de infirmerie, die in 1563 in de vlammen opging doch onmiddellijk werd herbouwd.

Tot 1667 vormden infirmerie en convent een tweeëenheid, bestuurd door de conventmeesteres. In 1532 werd, los van het oudhuis, elders op het begijnhof wellicht nog een tweede infirmerie opgericht. In 1667 werd het convent verbouwd en uitgebreid. De infirmerie werd losgekoppeld en in 1668 heropgericht (naar alle waarschijnlijkheid ter hoogte van de sinds de 19de eeuw gesloopte begijnhofhuizen en mogelijk te beschouwen als uitbreiding van het 16de-eeuwse "sieckhuijsken" in de gersthof); circa 1692-1694 werd ze vervangen door de fundatie van Steenbeeck.

Heden samen met nummers 10 en 11 ingericht als museum. Halfvrijstaand gebouw, palend aan zijstraatje naar ingang 's Boschstraat, met voorhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), lager achterhuis van twee traveeën en één bouwlaag en nog lagere uitbouw van twee traveeën in het verlengde van laatstgenoemde, beide eveneens onder zadeldak (nok parallel aan de zijstraat). In kern tot de tweede helft van de 14de eeuw opklimmend achterhuis en linker gedeelte van het voorhuis, geconstrueerd als vakwerkbouw doch later versteend (zie onder meer gemetselde stijlen ter plaatse van oorspronkelijke houten of gleuf in balkslof), en met oorspronkelijke voorgevel aan zijstraatje. Bij de verstening kreeg het hoofdgebouw een topgevel; pas daarna werd de tweede bouwlaag toegevoegd, waardoor de dakconstructie volledig werd aangepast. Vrij homogeen rechter gedeelte uit het derde kwart van de 17de eeuw. 17de-eeuwse deur, waarboven segmentboognis met beeldje van de Heilige Begga van 1685.

Achterhuis met oorspronkelijke spanten, opkamer en kelder; uitbouw met grote schouw waarin fornuis als overgang van open haard naar kachel, daarnaast toegang tot kelder.

Voorhuis met nieuwe overspanningen en kapconstructie; vernieuwd interieur.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.