erfgoedobject

Rentmeesterswoning Hooghuis

bouwkundig element
ID
46572
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46572

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd De Klok, in kern opklimmend tot de 15de eeuw, in 1710 herbouwd tot rentmeesterswoning en sedertdien "Hooghuis" genaamd; aangekocht door de hertog van Hoogstraten in 1773. In 1902 verbouwd tot twee woningen.

Voormalig dubbelhuis van vijf op vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder doorlopende zadeldaken (nok parallel aan en loodrecht op de straat, Vlaamse pannen, kunstleien). Bakstenen lijstgevels op arduinen en gepikte plint, verankerd in de zijgevel(s). Hoger opgetokken voorgevel met risalietvormende middenpartij; geaccentueerde inkomtravee, eertijds met fraaie, omlijste rondboogdeur (omlijsting verdwenen in het eerste kwart van de 19de eeuw); bewaard bel-etagevenster in geprofileerde arduinen omlijsting met kroonlijst, postamenten, vloerplaat en consoles van voormalig balkon; arduinen gevelsteen met jaarcijfers MDCCX. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en latei onder ontlastingsboog; mezzaninovensters met houten latei. Herhaalde malen aangepaste begane grond, heden met winkel (nummer 137) en café (nummer 139). Achtergevel met sporen van voormalige rondboogpoort met waaiervormig getraceerd bovenlicht; verlaagde bovenvensters.

Interieur: kelder met tongewelf; samengestelde eikenhouten balklagen en (deels bewaarde) dakconstructie uit de 18de eeuw.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hoogstraten, schetsen 1901/25.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rentmeesterswoning Hooghuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46572 (Geraadpleegd op 25-06-2021)