erfgoedobject

Burgerhuis Torenijzer

bouwkundig element
ID
46575
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46575

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis Torenijzer
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Historiek

Opgericht ter plaatse van het voormalig klooster van de Engelse karmelietessen, in 1670 gesticht door toedoen van Engels koopman William Evans en Rijngravin Maria Gabriëla de Lalaing.

Begin 1676 werd aan de noordzijde van de K. Boomstraat een groot burgerhuis, zogenaamd "De Griffioen" aangekocht om er het nieuwe klooster te vestigen; kort daarop werd een blok van drie aanpalende huizen, met name één groot burgerhuis zogenaamd "Het Torenijzer" en twee kleinere huizen aangekocht, en in 1680 een vijfde huis zogenaamd "Het Vosken". De twee grote burgerhuizen werden wellicht aangepast om als klooster te fungeren, de kleinere huizen gesloopt om plaats te maken voor een ruime kapel, uitgevend op de Vrijheid en met een toegang voor het publiek. Van 1678 tot 1794 werd het klooster door de zusters betrokken; daarna vestigden ze zich in Engeland (Chichester); in 1796 werden hun goederen aangeslagen en in 1798 verkocht. Het voormalig klooster werd achtereenvolgens door verschillende Franse gezinnen bewoond, als gendarmerie, slachterij en hospitaal ingericht, verhuurd aan behoeftigen, en zo meer tot het in 1853 werd aangekocht door Frans Van Bergen, landbouwer uit Meer, wiens familie er tot 1921 een herberg "Het Keizershof" openhield.

Het hoekhuis en de kleine woningen in de K. Boomstraat werden toen door de Vrije Gewestelijke Vakschool aangekocht, eerstgenoemde bestemd als woning voor de bestuurder, Marcel Rosiers, de overige gesloopt om plaats te maken voor klassen en werkplaatsen (zie Karel Boomstraat nummer 2). De gemeenteschool, die sedert 1860 de noordwaarts gelegen gebouwen verving, werd in 1933 gesloopt en vervangen door burgerhuizen (huidige nummers 140 tot 146).

Aan het hoekhuis werden in 1935, op aanvraag van notaris J. Vermeulen uit Meer een aantal veranderingen aangebracht naar ontwerp van M. Rosiers; bewoner op dat ogenblik was vrederechter De Wilde. Sedert 1984 is het in gebruik als taverne-restaurant. In 1996 brandde het dak af.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf op vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapellen (nok parallel aan de straat, leien), in kern opklimmend tot de 16de eeuw, doch dermate verbouwd en aangepast dat er van authentieke bouwsubstantie nog nauwelijks sprake is.

Baksteenbouw met verankerde lijst- en zijpuntgevels op arduinen en gepikte plint, laatstgenoemde met aandak, schouderstukken en vlechtingen. Beluikte rechthoekige muuropeningen met middenkalf.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het Ministerie van Openbare Werken 17/5/1935.
  • LAUWERYS J., Het Engels Klooster te Hoogstraten (1678-1794), in Jaarboek van Koninklijk Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, XXXVII, nummers 1-4, 1969, p. 5-53.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis Torenijzer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46575 (Geraadpleegd op 25-06-2021)