erfgoedobject

Hoeve met losse bestandelen

bouwkundig element
ID
46597
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46597

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen oude hoevesite met losstaande bestanddelen. Grondig vernieuwd woonstalhuis onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) uit 1908, zie gevelsteen: oorspronkelijk een verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met baksteenfries, zie gaaf bewaard woongedeelte met segmentbogige muuropeningen, in de zijgevel kleine vensters met houten kozijn en een opkamer- en keldervenster, afhang achteraan; stalgedeelte verbouwd.

Ten zuidwesten, oudere driebeukige langsschuur van vier traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); deels in baksteen, deels in snelbouwsteen; zijdelingse aanbouwsels onder lessenaarsdak (golfplaten); uitgespaarde hoek met luif en twee poorten; combinatie van anker- en dekbalkgebinte met pen- en gatverbinding en lange schoren.

Ten zuidoosten, bakstenen karrenhuis met stallingen onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); bewaard ankerbalkgebinte.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestandelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46597 (Geraadpleegd op 21-04-2021)