De Tralie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 19, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Tralie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Traditioneel diephuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “de Tralie”, uit het laatste kwart van de 16de eeuw. Bij een ingrijpende verbouwing in de eerste helft van de 19de eeuw, werd het gevelfront quasi volledig heropgebouwd tot een neoclassicistische lijstgevel, met sloop van de oorspronkelijk getrapte geveltop. In 1891 liet eigenares Smeur de begane grond verbouwen tot winkelpui en de vensters van de eerste verdieping aanpassen. Het pand werd in opdracht van Rik Van Uffelen gerenoveerd naar een ontwerp door de architect Walter Toubhans uit 1973. De gevelrenovatie betrof het decaperen en herstellen van het baksteenparement en de reconstructie van de pui en de geveltop in vereenvoudigde vorm.

Diephuis met van drie traveeën en vier bouwlagen onder een achteraan afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De puntgevel is opgetrokken uit baksteenmetselwerk, recent gekaleid, vanaf de tweede verdieping verankerd door smeedijzeren muurankers. Verkleinende registers van rechthoekige vensters met ontlastingsbogen, lateien en cordonvormende lekdrempels uit blauwe hardsteen op de eerste twee verdiepingen. De lagere derde verdieping onderscheidt zich door individuele lekdrempels, en bewaarde zandstenen negblokken van de vroegere kozijnen. De gereconstrueerde, verankerde geveltop wordt geopend door een rechthoekig venster met gerecupereerde, zandstenen negblokken. Cafépui met middenportaal. Tegen de achtergevel leunt een vermoedelijk laat-16de-eeuwse, polygonale traptoren aan, uit verankerd, baksteenmetselwerk.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1891#515 en 18#55453.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Vlasmarkt

Vlasmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.