erfgoedobject

Woonstalhuis

bouwkundig element
ID: 46611   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46611

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Woonstalhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, op de Vander Maelenkaart (circa 1854) duidelijk aangeduid en vermeld als "Den Berg Fme", mogelijk met oudere inplanting; recentere aanbouwen en bijgebouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, golfplaten).

Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; bloktandlijst; gecementeerde linker zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen onder strekse boog; beluikte vensters met beschilderde arduinen lekdrempel; in de noordoostelijke zijpuntgevel muuropeningen met houten latei, opkamer- en getralied keldervenster. Ten westen, oorspronkelijke schuur onder schilddak (nok parallel aan de straat, cementpannen) quasi volledig vervallen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woonstalhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46611 (Geraadpleegd op 26-10-2020)