Kostershuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meer
Straat Rommensstraat
Locatie Rommensstraat 1, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kostershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kostershuis

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1975.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig kostershuis. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met bijgebouw onder zadeldak (mechanische pannen); opklimmend tot midden 19de eeuw.

Bakstenen lijstgevel met houten kroon- en tandlijst op klossen; zijpuntgevels met muurvlechtingen. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk en arduinen lekdrempel onder strekse boog, oorspronkelijk beluikt; in zijpuntgevels met houten latei, in de westelijke zijpuntgevel opkamervenster. Deur met fraai houtwerk in een houten omlijsting met entablement; afgeronde arduinen trede.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rommensstraat

Rommensstraat (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.