erfgoedobject

Hoeve Masthoeve

bouwkundig element
ID
46650
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46650

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Masthoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Minstens opklimmend tot midden 19de eeuw, zie expliciete vermelding door Vandermaelen (circa 1854).

Woonstalhuis van vier en zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen): voorgevel geritmeerd door segmentbogige spaarvelden waarin telkens de muuropeningen; verankerde zijpuntgevels met getrapte baksteenfriezen. Hoger woongedeelte met houten kroonlijst; inkomtravee eindigend op puntgevel onder zadeldak. Baksteenbouw op gepikte plint met verwerking van gesinterde steen voor negblokken, boogstenen en lekdrempels, baksteenfriezen.

Langsschuur onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met aanpalende heropgebouwde stallen onder zadeldak (mechanische pannen). Vier recente stalgebouwen (nok loodrecht op de straat).


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Masthoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46650 (Geraadpleegd op 16-05-2021)