erfgoedobject

Woonstalhuis

bouwkundig element
ID
46654
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46654
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Woonstalhuis van zeven en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen, golfplaten); ten zuidoosten, langsschuur van vier traveeën onder wolfsdak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); gebouwd circa 1900.

Woonstalhuis: verankerde baksteenbouw met muizentand, beschilderd en/of gecementeerd; aangepaste muuropeningen, voornamelijk in stalgedeelte. Driebeukige langsschuur, gevels deels van baksteen, deels met beschieting; uitgespaarde hoek met luif; zijdelingse aanbouw van betonnen platen onder lessenaarsdak (golfplaten); combinatie van anker- en dekbalkgebinte met lange schoren. Verhard erf; regenput.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46654 (Geraadpleegd op 20-06-2021)