erfgoedobject

Schuur van molenaarshuis

bouwkundig element
ID
46659
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46659

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige schuur van molenaarshuis (nummer 3), gebouwd in 1894, zie jaartal van gesinterde steen in geveltop; in het eerste kwart van de 20ste eeuw verbouwd/aangepast.

Op de straat ingeplante woning van vijf op vijf/zes traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak met in het verlengde een aanpalende inspringende dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (mechanische pannen) met recentere aanbouw.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Brede kopgevel uitgewerkt als voorgevel: op de begane grond gewijzigde segmentboogvormige muuropeningen onder meer beluikte vensters met arduinen lekdrempel; ter hoogte van vroegere zolder een rechthoekig laadluik geflankeerd door beluikte venstertjes, top met uilengat, duivengaten en een bekronend ijzeren ornament. Zijgevels met gedichte getoogde vensters en rechthoekige houten muuropeningen onder dito latei, bijvoorbeeld in de noordelijke zijgevel opkamervenster boven getralied keldervenstertje.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1895/4.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Molenaarshuis

  • Is deel van
    Dreef


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schuur van molenaarshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46659 (Geraadpleegd op )