Schuur van molenaarshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Dreef
Locatie Dreef 1, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuur van molenaarshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Turbinewatermolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige schuur van molenaarshuis (nummer 3), gebouwd in 1894, zie jaartal van gesinterde steen in geveltop; in het eerste kwart van de 20ste eeuw verbouwd/aangepast.

Op de straat ingeplante woning van vijf op vijf/zes traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak met in het verlengde een aanpalende inspringende dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (mechanische pannen) met recentere aanbouw.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Brede kopgevel uitgewerkt als voorgevel: op de begane grond gewijzigde segmentboogvormige muuropeningen onder meer beluikte vensters met arduinen lekdrempel; ter hoogte van vroegere zolder een rechthoekig laadluik geflankeerd door beluikte venstertjes, top met uilengat, duivengaten en een bekronend ijzeren ornament. Zijgevels met gedichte getoogde vensters en rechthoekige houten muuropeningen onder dito latei, bijvoorbeeld in de noordelijke zijgevel opkamervenster boven getralied keldervenstertje.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1895/4.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dreef

Dreef (Hoogstraten)

is gerelateerd aan Molenaarshuis

Dreef 3, Hoogstraten (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.