Molenaarshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Dreef
Locatie Dreef 3, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenaarshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Turbinewatermolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig molenaarshuis; gebouwd circa 1872, verbouwd circa 1899. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met schoorstenen en een met rondbogen uitgewerkt houten klokkentorentje onder ingebogen tentdak met ijzeren windwijzer; aanpalend lager en inspringend (pot)stalgedeelte van vier traveeën onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat). Lijstgevels met parementsteen op arduinen en gecementeerde plint; gecementeerde en beschilderde onderdelen onder meer muurbanden, diamantpuntsleutels, kordons, panelen; houten kroonlijst op klossen.

Verankerd(e) stalgedeelte, zij- en achtergevels, laatstgenoemde met verwerking van gesinterde steen en arduinen -moeilijk leesbare- gevelsteen.

In woongedeelte rechthoekige muuropeningen met beschilderde stenen latei onder een blind segmentboogveld met gekleurde metselmozaïek, bekroond door ontlastingsboog met sleutel; beluikte vensters met arduinen kordonvormende lekdrempels en dito paneelversiering op de borstwering; bewaard houtwerk, zie classicistisch getinte vleugeldeur met paneelwerk onder bovenlicht. Stalgedeelte met rechthoekige muuropeningen onder strekse bogen onder meer kleine stalvensters uitgewerkt tot blinde vensteropeningen; achter houten poortvleugels bevindt zich een segmentbogige poortopening. Achtergevel met segmentbogige muuropeningen.

Achteraan verankerd bakstenen bijgebouw met bakhuis onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) van circa 1894 met rechthoekige poorten onder houten latei.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1872/8, 1895/4, 1899/6.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dreef

Dreef (Hoogstraten)

is gerelateerd aan Schuur van molenaarshuis

Dreef 1, Hoogstraten (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.