erfgoedobject

Molenaarshuis

bouwkundig element
ID
46661
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46661

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Molenaarshuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Turbinewatermolen met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig molenaarshuis; gebouwd circa 1872, verbouwd circa 1899. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met schoorstenen en een met rondbogen uitgewerkt houten klokkentorentje onder ingebogen tentdak met ijzeren windwijzer; aanpalend lager en inspringend (pot)stalgedeelte van vier traveeën onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat). Lijstgevels met parementsteen op arduinen en gecementeerde plint; gecementeerde en beschilderde onderdelen onder meer muurbanden, diamantpuntsleutels, kordons, panelen; houten kroonlijst op klossen.

Verankerd(e) stalgedeelte, zij- en achtergevels, laatstgenoemde met verwerking van gesinterde steen en arduinen -moeilijk leesbare- gevelsteen.

In woongedeelte rechthoekige muuropeningen met beschilderde stenen latei onder een blind segmentboogveld met gekleurde metselmozaïek, bekroond door ontlastingsboog met sleutel; beluikte vensters met arduinen kordonvormende lekdrempels en dito paneelversiering op de borstwering; bewaard houtwerk, zie classicistisch getinte vleugeldeur met paneelwerk onder bovenlicht. Stalgedeelte met rechthoekige muuropeningen onder strekse bogen onder meer kleine stalvensters uitgewerkt tot blinde vensteropeningen; achter houten poortvleugels bevindt zich een segmentbogige poortopening. Achtergevel met segmentbogige muuropeningen.

Achteraan verankerd bakstenen bijgebouw met bakhuis onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) van circa 1894 met rechthoekige poorten onder houten latei.

 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1872/8, 1895/4, 1899/6.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Schuur van molenaarshuis

 • Is deel van
  Dreef


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenaarshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46661 (Geraadpleegd op )