erfgoedobject

Herberg

bouwkundig element
ID
46663
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46663
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige herberg, opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw. Breedhuis van drie op drie traveeën met afgeschuinde hoektravee onder zadeldak (mechanische pannen).

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint, eindigend op dito fries met geprofileerde daklijst; verankerde zijpunt- en achtergevels op plint van gesinterde steen; zijgevels met vlechtingen, aandak en topstuk. Getoogde muuropeningen onder een gebogen houten latei met imitatie van ontlastingsbogen; vensters met arduinen lekdrempels, oorspronkelijk beluikt, latere houten rolluikkasten.

Aanpalende stallingen uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw van drie op vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen); puntgevels met korfboogpoort en laadluik met spitsbogig bovenlicht, voorts rechthoekige en segmentbogige muuropeningen.

Oorspronkelijke schuur (nok loodrecht op de straat) met aanpalende stallingen/bakhuis (nok parallel aan de straat) verbouwd tot nieuwe woningen. Twee notelaars.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46663 (Geraadpleegd op 06-05-2021)