Traditioneel hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 2, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoekhuis met traditionele kern

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis van zes + vier traveeën en drie verdiepingen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de Vlasmarkt, kunstleien). Heden gecementeerde lijstgevels met behouden muurankers, eertijds bekroond door merkwaardige krulgevels en in het derde kwart van de 17de eeuw te dateren. Behouden bleven de kwartholle neggen van de rechthoekige vensters, heden voorzien van lekdrempels (verbouwing van na 1936).

Aan de Vlasmarkt: laat-classicistische deuromlijsting met Louis XVI-invloed uit het eerste kwart van de 19de eeuw: rechthoekig, latei gedecoreerd met gesculpteerde motieven; schachten verdiept en gebouchardeerd; boven de diamantkopimposten: gegroefde consoles, deels met pijpwerk; op de waterlijst: gietijzeren balkonleuning, waarschijnlijk toegevoegd in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, evenals de kleine leuningen voor de vensters.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Vlasmarkt

Vlasmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.