Gemeentehuis van Meerle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Raadhuis
Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 1, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Meerle

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Gemeentehuis van Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beschrijving

Zogenaamd Raadhuis, vrijstaand gemeentehuis met inslag van Hollands getinte neobarok en neo-renaissancestijl, gebouwd in 1910-1927 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester J. Taeymans, het ontwerp dateert van 9/10/1910. Vanaf de fusie met Hoogstraten in 1977 viel de functie weg; heden Muziekacademie.

Hoofdvolume met dubbelhuisopstand van drie op twee traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met dakkapellen; voorgevel met verhoogde halsgevel; achtergevel met aanbouw van twee bouwlagen met trapgevel onder dito zadeldak en aanpalende lagere annex; op de noordoostelijke hoek een driekwartronde traptoren onder leien kegelvormig dakje met bolornament. Verankerde bak- en zandsteenbouw; verwerking van zandsteen voor afzaat, hoekblokken, boog- en gevelstenen, muurbanden, kordons, en zo meer. Decoratief uitgewerkte halsgevel: rondboogluik onder blind boogveld met metselmozaïek, zandstenen onderdelen en siermotieven. Ingekaste kruiskozijnen onder blind boogveld met metselmozaïek; houten rondboogdeur met beslag, bekroond door een entablement en gevelsteen; trapgevels met overwegend houten kloosterkozijnen en oculi; zijtrapgevels met uitspringend rookkanaal en korfboogdoorgang naar souterrain, heden gedicht met glastegels. Inkom voorafgegaan door een zandstenen bordes met korfboogdeur naar souterrain, aan weerskanten met arduinen steektrap met gietijzeren leuning.

Interieur. Kelderverdieping met bewaarde gevangeniscellen en bergingen onder meer voor de brandspuit. Centrale gang voorgevel, eindigend op een trapzaal met arduinen/houten bordestrap, ter hoogte hiervan een arduinen gedenksteen; op de begane grond links en rechts vertrekken, oorspronkelijk secretariaat, kabinet van de burgemeester en kadaster; op de bovenverdieping een gevelbrede raadzaal met bepleisterde moerbalken (loodrecht op voorgevel) waartussen troggewelven; toren met diensttrap. Bepleisterde troggewelven; vloeren van rode-witte tegels; planken vloeren; twee neo-Vlaamserenaissance-schouwen van zandsteen onder meer in de raadzaal.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1927/11.
SCHELLEKENS J. en andere, Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, Hoogstraten, 1995, p. 71-82.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.