Jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 3, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jongensschool

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beschrijving

Voormalige jongensschool, gebouwd circa 1880 door de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid; heden samen met nummer 11 de Vrije Basisschool.

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien). Verankerde bakstenen lijstgevels met muurbanden van geelgeschilderde en gesinterde baksteen; houten kroonlijst. Segmentboog- en rondboogvensters met arduinen lekdrempel; vernieuwd houtwerk.

Achterin gelegen klassenvleugel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen) met annex: aanvankelijk een schoollokaal van één bouwlaag, samen met een gedeelte van de gaanderij gebouwd circa 1922 naar ontwerp van J. Taeymans, ontwerp daterend van 14/3/1922; in 1937-1939 vergroot naar ontwerp van A. Pastyn, ontwerp daterend van 30/4/1937 onder meer toevoeging van een bovenverdieping. Aanpalende nummer 5 was destijds de onderwijzerswoning.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1881/4.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Meerle, dossier 10.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.