Twee boerenarbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Heerle
Locatie Heerle 60-62, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee boerenarbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Boerenarbeiderswoning
gelegen te Heerle 60 (Hoogstraten)

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

omvat de bescherming als monument Boerenarbeiderswoning
gelegen te Heerle 62 (Hoogstraten)

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

Beschrijving

Twee boerenarbeiderswoningen, gelegen langs een zijweg van Heerle, gebouwd circa 1870 in opdracht van grootgrondbezitter E. Jacquemyns, voor context, zie Minderhout, Heike nummers 3-4-5.

Breedhuizen van vier tot vijf traveeën en één bouwlaag onder schild- of zadeldak (nok loodrecht op Heerle, Vlaamse pannen); tussen beide een omhaagde moestuin. Verankerde bakstenen lijstgevels met kwartbolle baksteenlijst; nummer 60 rechthoekige muuropeningen onder een blind boogveld, bekroond met een kordonvormende bakstenen waterlijst, vernieuwd houtwerk; nummer 62 geritmeerd door tussen lisenen besloten spaarvelden, bakstenen kordons, voornamelijk gewijzigde rechthoekige muuropeningen met betonnen latei, bewaarde segmentbogige muuropeningen in de zijgevels.

Vermoedelijk oorspronkelijk tweewoonsten; inmiddels met aangepaste indeling. Nummer 60 in het vierde kwart van de 19de eeuw diverse malen verbouwd; zijdelingse aanbouwsels bijvoorbeeld ten oosten een schuurtje/stalletje onder pannen lessenaarsdak. Nummer 62 met een parallel gelegen bakhuis/stallingen van circa 1878 en een aanbouw van circa 1968 onder pannen zadeldaken.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1878/17, 1886/3, 1968/13.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heerle (Meerle)

Heerle (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.