erfgoedobject

Hoeve Hof Van Vlaanderen

bouwkundig element
ID
46682
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46682

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Oude hoevesite, zie de Ferrariskaart, circa 1775; eind 18de eeuw was het "Hof van Vlaanderen" bezit van de hertogen van Salm-Salm; tevens functie gehad van herberg.

L-vormige hoeve van zes op negen traveeën (woning-stal-langsschuur) en één bouwlaag onder zadeldak (nokken parallel aan en loodrecht op straat, mechanische pannen) met klimmende dakkapellen; zijdelingse aanbouw onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; puntgevels met muurvlechtingen. Woongedeelte van vier traveeën met dubbelhuisopstand; segmentbogige muuropeningen, beluikte vensters met arduinen lekdrempel, hoekblokken en sleutel, in achtergevel opkamervenster boven keldervenstertje.

Aparte stal onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met topstukken, vermoedelijk later te dateren. Deels met recuperatiemateriaal opgebouwde, aan voornoemde stal palende schuur van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten) met spaarvelden en vernieuwde voorgevel. In het eerste kwart van de 20ste eeuw aanpassingen en uitbreidingen: zijdelingse aanbouwen/afhang onder lessenaarsdak; dichten/wijzigen van muuropeningen, zie de gedichte boogvormige opening in voor- en achtergevel van schuurgedeelte, bouwnaad in puntgevel achteraan. Recent gerenoveerd en verbouwd.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof Van Vlaanderen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46682 (Geraadpleegd op )