Hoeve Hof van Percy

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Heerle
Locatie Heerle 76, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof van Percy

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve Hof van Percy

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve Hof van Percy dateert uit circa 1912 en is genoemd naar de Engelse voorvaders van de bouwheer.

De hoeve bestaat uit een woonhuis met stal van drie en vier traveeën en één bouwlaag onder een gemeenschappelijk zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met loodrecht aanpalende stallingen van zeven traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Ten westen bevindt er zich een beplankt karrenkot onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met verticale en horizontale beschieting en ten noordwesten een grote schuur, in gemeenschappelijk gebruik met de aanpalende hoeve De Vondelstede (huisnummer 78).

De verankerde baksteenbouw is afgewerkt met een baksteenfries met muizen- en bloktand en bevat in de achtergevel een bewaarde potstalpoort, een latere afhang onder pannen lessenaarsdak en een luifel op standvinken. In het woongedeelte bevinden zich overwegend getoogde en in het stalgedeelte segmentboogvormige muuropeningen onder ontlastingsbogen met witgeschilderde voegen. De zijgevel van het woongedeelte bevat het opkamervenster, de betonnen stalvensters werden later aangebracht en de stallingen zijn voorzien van gevarieerde muuropeningen. Er is een bewaarde haard aanwezig.

Bron: Beschermingsdossier DA002347, Kanton Hoogstraten (digitaal dossier).

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Thiels, Nancy

Datum tekst: 2002

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heerle (Meerle)

Heerle (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.