erfgoedobject

Hoeve De Vondelstede

bouwkundig element
ID
46684
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46684

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Vondelstede
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve De Vondelstede
    Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002

Beschrijving

Hoeve, gebouwd circa 1853 volgens arduinen gevelsteen, als modelhoeve door grootgrondbezitter E. Jacquemyns. Voor context, zie Minderhout, landhuis op Heike.

U-vormig opgebouwd geheel bestaande uit een woonhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) met flankerende aanbouwsels van elk vier traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); ten noordwesten stallingen van zeven traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met dakkapel en lager aanbouwsel; ten zuidoosten monumentale schuur onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in gemeenschappelijk gebruik met nummer 76; met gras begroeid erf met gemetselde waterput.

Verankerde, deels beschilderde bakstenen gebouwen. Woonhuis met segmentbogige, deels blinde muuropeningen onder bakstenen (kordonvormende) waterlijst, keldervenster in achtergevel; links aanbouw met stalletjes, rechts aanbouw heden ingericht als woning met garage. Stallingen met betonnen segmentbogige vensters en rechthoekige aangepaste poorten. Schuur oorspronkelijk ingedeeld in zes dwarse ruimten met korfbogige muuropeningen in de langsgevels; wegens dubbel gebruik aangepast tot twee aparte delen van elk drie vakken -zie gedichte korfbogen- met een aparte dorsvloer onder afhang; rechthoekige aangepaste muuropeningen onder betonnen latei.

Bewaarde ijskelder: bakstenen koepelgewelf met gedicht verluchtingsgat; inkomgebouwtje met bekronend fronton en spaarveld waarin getoogde houten deur. Achteraan acaciadreef, loopt richting "Heerle's Hof" te Minderhout.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Vondelstede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46684 (Geraadpleegd op 07-05-2021)