erfgoedobject

Afspanning en winkel De Posthoorn

bouwkundig element
ID
46689
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46689

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning en winkel De Posthoorn
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Dorpswoning met dubbelhuisopstand van vier traveeën en één bouwlaag met lagere aanbouw (nummer 4) en aanpalend dubbelhuisje van drie traveeën en één bouwlaag (nummer 6); zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Huidig(e) grondplan en vormgeving dateren voornamelijk van een verbouwing van circa 1896; vermoedelijk ouder in kern, zie de Ferrariskaart, circa 1775; aanbouw van circa 1914.

Verankerde baksteenbouw; lijstgevels op gecementeerde plint met houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige muuropeningen onder een houten latei en strekse boog; beluikte vensters met arduinen lekdrempel. Nummer 4 met getande baksteenfries; zijpuntgevels met muurvlechtingen. Oostelijke zijpuntgevel met vermoedelijk later ingebrachte inkom; spitsbogig topvenstertje.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1896/3, 1914/31.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Afspanning en winkel De Posthoorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46689 (Geraadpleegd op 12-05-2021)