Afspanning en winkel De Posthoorn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 4-6, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hoogstraten (actualisaties: 18-06-2007 - 18-06-2007).
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning en winkel De Posthoorn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpswoning met dubbelhuisopstand van vier traveeën en één bouwlaag met lagere aanbouw (nummer 4) en aanpalend dubbelhuisje van drie traveeën en één bouwlaag (nummer 6); zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Huidig(e) grondplan en vormgeving dateren voornamelijk van een verbouwing van circa 1896; vermoedelijk ouder in kern, zie de Ferrariskaart, circa 1775; aanbouw van circa 1914.

Verankerde baksteenbouw; lijstgevels op gecementeerde plint met houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige muuropeningen onder een houten latei en strekse boog; beluikte vensters met arduinen lekdrempel. Nummer 4 met getande baksteenfries; zijpuntgevels met muurvlechtingen. Oostelijke zijpuntgevel met vermoedelijk later ingebrachte inkom; spitsbogig topvenstertje.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1896/3, 1914/31.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.