erfgoedobject

Boerenburgerhuis

bouwkundig element
ID
46699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46699
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met aanpalende stallen van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); loodrecht gelegen aanbouw onder schilddakje (kunstleien) met monumentale schoorsteen; achterin loodrecht op de straat gelegen langsschuur onder zadeldak (mechanische pannen) met afhang aan weerszijden; opklimmend tot midden 19de eeuw met latere verbouwingen / uitbreidingen; recentere parallel gelegen en loodrecht gelegen gebouwen achterin.

Verankerde bakstenen gebouwen. Woning met lijstgevel met parementsteen en sierankers op arduinen plint. Korfbogige muuropeningen met vernieuwd houtwerk; vensters met arduinen lekdrempel; in rechter zijpuntgevel laadluik onder houten hijskast. Vermoedelijk ouder stalgedeelte met gecementeerde plint; segmentboogvensters, rechthoekige deur en laadvenster.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46699 (Geraadpleegd op 12-05-2021)