erfgoedobject

Landhuis Sint-Jorisburg

bouwkundig element
ID
46708
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46708

Juridische gevolgen

Beschrijving

Landhuis "Sint-Jorisburg", genaamd naar de patroonheilige van de bouwheer Georges Dupret en van zijn kruisbooggilde en opgetrokken in verschillende fasen. Het huidige L-vormige volume dateert van circa 1914: een bestaand volume, in twee fasen - circa 1903 en circa 1909- gebouwd als jachtslot voor de familie Dupret werd dan verbouwd, uitgebreid en verfraaid tot het huidige monumentale landhuis in een uniforme eclectische cottage-getinte bouwstijl; tijdens de Eerste Wereldoorlog hoofdkwartier van de Duitsers en tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijfplaats van de Canadezen; circa 1937 werd een bijgebouw vergroot.

Langgestrekt L-vormig volume van vijf op zes traveeën en één tot twee bouwlagen onder een complexe bedaking van afgewolfde zadel- en mansardedaken (nok parallel aan, loodrecht op straat, mechanische pannen) met klimmende dakkapellen, oeils-de-boeuf en dakvensters. Bakstenen lijstgevel met verwerking van gele en gesinterde steen voor plint, muurbanden en boogstenen; gebruik van zandsteen voor hoek- en boogstenen, kordons, vensterstijlen en sierelementen; houten kroonlijst; de zij- en achtergevels werden wit overschilderd. Decoratief uitgewerkte en speelse voorgevel met zowel in de hoogte als in de diepte verspringende muurpartijen. Middenrisaliet: centrale vensterpartij en aansluitend houten balkon op dito kraagstukken; in de afgeschuinde zijde destijds de inkomdeur, zie bewaarde nis met beeld van Sint-Joris en de draak; een octogonaal torentje onder ingesnoerde peerspits met dakkapelletjes, smeedijzeren topversiering en windvaan. Beluikte rechthoekige vensters met houten latei onder een breder driedelig segmentbogig bovenlicht; voorts gevarieerde segmentbogige vensterpartijen, bijvoorbeeld driedelige; rondbogige muuropeningen; oculi. Bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling en arduinen lekdrempels. Uiterste linkse travee met in het bovenlicht een ingewerkte oude deurwaaier van 1790, afkomstig van het huis "De Drie Snoecken", minstens opklimmend tot 1518, gelegen op de hoek Vrijheid/Karel Boomstraat (Hoogstraten) en circa 1932 afgebroken.

Omringende bakstenen terraspartijen; aan de straat afsluiting met smeedijzeren hekken. Achterin gelegen bakstenen kapel met gedrukte spitsbogige voorgevel onder zadeldakje (kunstleien).

Wijzigingen/aanpassingen: overdekte terrassen met aansluitend balkon aan uiterste linkse travee en aan noordgevel verwijderd; voordeur verplaatst; bepaalde vensterpartijen aangepast, zie achtergevel, gevels overschilderd, bijgebouw verbouwd tot huidig volume van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak met afhang aan weerszijden, en zo meer.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis Sint-Jorisburg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46708 (Geraadpleegd op 15-05-2021)