erfgoedobject

Woonstalhuis en langsschuur

bouwkundig element
ID
46714
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46714

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sterk aangepast en verbouwd woonstalhuis met mogelijk tot de 18de eeuw opklimmende driebeukige langsschuur van vijf traveeën onder schilddak (nok parallel aande straat, cementpannen); deels een verankerde baksteenbouw, zie voorgevel met spaarvelden, deels met beschieting; uitgespaarde hoek met luif. Combinatie van anker- en dekbalkgebinte op gemetselde sokkel met pen- en gatverbinding en lange schoren. Twee oude linden aan straatzijde.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis en langsschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46714 (Geraadpleegd op 24-06-2021)