erfgoedobject

Klooster van missiezusters

bouwkundig element
ID
46715
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46715

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster van missiezusters "Mariagezelschap Koningin der Apostelen".

HISTORIEK

Bij de verkoop van de Salm-Salmgoederen midden 19de eeuw werd aan weerszijden van de huidige Bredaseweg een uitgestrekt stuk heidegrond op grondgebied Minderhout, Meer en Meerle aangekocht door E. Jacquemyns (zie Heike nummers 3-4-5).

Een faillissement in de familie leidde in 1891 opnieuw tot een grote verkoop van de diverse eigendommen. De Duitse pater A.M. Bodewig (1839-1915) kocht een lot met een landgoed ten westen (zie Mariaveld nummers 1-3) en 10 hectare ten oosten van de Bredaseweg en gaf het de naam "Mariaveld", bestemd voor de gemengde kloostergemeenschap "Missiegezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis", in 1891 gesticht te Keulen.

Naar aanleiding van een conflict met de Duitse kerkelijke overheid werd de missievereniging in 1905 door Rome ontbonden; tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten de kloosterlingen tijdelijk "Mariaveld" verlaten; na de Eerste Wereldoorlog werden de bezittingen van de Duitse broeders en zusters door de Belgische staat aangeslagen, het klooster, het voormalige landgoed, brandde volledig uit (1921?); in 1923 bekwam de missiecongregatie opnieuw een erkenning onder de naam "Koningin der Apostelen" met hoofdhuis te Wenen; in 1925 scheidden de zusters zich als zelfstandige gemeenschap af van de mannelijke tak; het ganse domein werd in 1927 verkaveld, de zusters behielden 10 hectare grond met huis ten oosten van de weg. Tot op vandaag verblijven hier nog een aantal bejaarde, voornamelijk Duitse zusters en werden de bestaande gebouwen stelselmatig uitgebreid.

BESCHRIJVING

Sober, langgestrekt complex van twee bouwlagen onder gemeenschappelijk zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), ten zuidwesten eindigend op vierkante toren onder ingesnoerd tentdak (leien) met dakkapellen; gebouwd in verschillende fasen.

Centraal het in 1927 aangekochte woonhuis van circa 1891. Dubbelhuis van vijf traveeën met achteraan twee haakse aanbouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen); bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met verwerking van gesinterde baksteen. Segmentbogige muuropeningen, oorspronkelijk(e) houtwerk en luiken vervangen en verwijderd; arduinen lekdrempels. Naar achtertuin toe afgesloten met bakstenen muur. Circa 1931 ten zuidwesten uitbreiding van drie traveeën met toren.

Op de begane grond bevindt zich een kapel, zie spitsboogvensters met vernieuwd hout- en glaswerk, in achtergevel oculus van gekleurd glas in lood.

Toren met inkom; bewaarde dubbele paneeldeur met rondbogig bovenlicht en arduinen gevelsteen; op bovenste geleding gekoppelde spitsboogvensters met bewaarde ijzeren tracering. Sobere éénbeukige kapelruimte uitgewerkt met rechthoekige altaarnis, door korfboog van kapelruimte gescheiden; bepleisterde en beschilderde muren, lambrisering met schijnvoegen; vloer van cementtegels.

Circa 1934 en circa 1984 ten noordoosten uitgebreid met telkens twee traveeën (gastenverblijf).

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Minderhout, schetsen, 1891/5, 1931/27, 1934/14.
  • S.N., De Hoogstraatse Maand, V, 55, 1989, p. 27; XI, 128, 1995, p. 28-29.
  • S.N., De Hoogstraatse Gazet, 6/2/1985.
  • 100 jaar Mariaveld 1895-1995 (brochure), sine loco, 1995.
  • S.N.,Monumentenwandeling Minderhout, brochure, sine loco, 1993.
  • Gegevens verstrekt door de zusters.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van missiezusters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46715 (Geraadpleegd op 11-05-2021)