erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 46725   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46725

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). Woonstalhuis van drie en vier traveeën (nok parallel aan de straat), ten zuiden een langsschuur van vier traveeën met daarachter een betonnen karrenhuis, ten westen parallel gelegen stallingen. Verhard erf van nieuwe klinkers.

Woonstalhuis met muizentand en gecementeerde plint: woongedeelte met dubbelhuisopstand en rechthoekige muuropeningen met bewaarde strekse bogen; stalgedeelte met vensters en deur onder betonnen latei, houten luikje; gevelbrede afhang onder lessenaarsdak met nieuw metselwerk ter hoogte van woonhuis. Schuur met tandlijsten; noordgevel met afhang, destijds de paarden- en varkensstal, zuidgevel met spaarvelden en houten luikjes; (nieuwe) houten poorten onder betonnen latei; tweebeukige ruimte met ankerbalkgebinten met pen- en gatverbinding. Stallingen met ten zuiden recente aanbouw onder lessenaarsdak.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46725 (Geraadpleegd op 26-10-2020)