Gemeentelijke jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Minderhout
Straat Minderhoutdorp
Locatie Minderhoutdorp 3, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke jongensschool

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, gebouwd in 1850-1851 naar ontwerp van E. Gife; in het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw diverse verbeteringswerken onder meer in 1871-1873 naar ontwerp van P.J. Taeymans bouw van een afsluitingsmuur, gaanderijen en aanhorigheden; sinds 1949 ingericht als gemeentehuis; heden bibliotheek en lokaal voor de Katholieke Landelijke Jeugd (Minderhout).

Gebouw van drie op drie traveeën en één bouwlaag onder schilddak (nok loodrecht op de straat, kunstleien); bakstenen lijstgevels met houten kroonlijst, geritmeerd door lisenen en segmentbogige spaarvelden met in voor- en achtergevel de muuropeningen. Segmentboogvensters, in middelste travee driedelig uitgewerkt; arduinen lekdrempels; overwegend bewaard houtwerk. Zuidgevel: voormalige toegang in centrale travee heden gedicht met glazen erker; uiterste linkse travee opgevuld met beeldhouwwerk "de Minderhoutse papboer" (1993) van beton en gemengde glasvezel, door P. Verbeeck. Recente aanbouwen aan noord- en westzijde.

Zuidzijde van het perceel afgesloten door bakstenen muur met spaarvelden en bekronend smeedijzerwerk; op de zuidwesthoek het voormalig cachot, een verankerd bakstenen gebouwtje onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met segmentboogdeurt voorzien van beslag en tralies en met tongewelf.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Minderhout, dossier 4.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Minderhoutdorp

Minderhoutdorp (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.