Withofhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Minderhout
Straat Withof
Locatie Withof 1, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Withofhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De Withofhoeve, gaat terug op de pachthoeve van het nabijgelegen "Withof" (nummer 2) die in het onderhoud van de witherenpastoors moest voorzien; wordt reeds op de Tiendekaart van de Sint-Michielsabdij (1678) vermeld als "pastorije hoeve", op de Ferrariskaart (circa 1775) duidelijk weergegeven als een hoevesite.

Aan de straat gelegen woonstalhuis van zeven en vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met ten zuidwesten een langsschuur van vier traveeën onder wolfsdak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), ten westen recente stalgebouwen. Verankerde bakstenen gebouwen.

Woonstalhuis: woongedeelte uit de tweede helft van de 19de eeuw, de bouwnaad tussen de tweede en derde travee wijst vermoedelijk op een latere uitbreiding met twee traveeën; stalgedeelte uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woongedeelte op gecementeerde plint met houten kroonlijst op klossen; rechthoekige muuropeningen met arduinen lekdrempels en afgeronde bovenhoeken, ontlastingsbogen met waterlijstje van gesinterde steen, oorspronkelijke luiken vervangen door gietijzeren rolluikkasten. Stalgedeelte met baksteenfries (muizen- en bloktand) onder houten kroonlijst; rechthoekige muuropeningen onder strekse boog; in metselwerk sporen van voormalige stalpoort; laadvenster.

Mogelijk tot de 18de eeuw opklimmende schuur met vernieuwde gevels van verschillende baksteensoorten; in noordoostgevel bewaarde houten latei van gedichte poort; achteraan recentere afhang onder lessenaarsdak (golfplaten). Driebeukige ruimte met combinatie van anker- en dekbalkgebinte met pen- en gatverbinding. Recent volume verbindt schuur en woonstalhuis.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Minderhout

Minderhout (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.