erfgoedobject

Molenromp

bouwkundig element
ID: 46746   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46746

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Bewaarde molenromp van 1905, heden in gebruik als graansilo van de huidige maalderij Schellekens (veevoeders). In 1824 gaf koning Willem der Nederlanden de toelating om een houten standaardmolen van Harving (provincie Henegouwen) naar Wortel over te brengen. Deze molen, sinds 1841 in bezit van de familie Schellekens, brandde af in 1904 en werd vervangen door de huidige stenen bovenkruier.

Type belt- of bergmolen, met wieken en roerend werk afkomstig van een molen uit Alkemade bij Leiden en per schip vervoerd tot in Rijkevorsel. In 1954 stormschade aan de wieken; kort daarop windkracht vervangen door een dieselmotor; circa 1960 kap, vangwiel, wieken en molenas verwijderd en vervangen door de huidige afdekking, molenas overgebracht naar Hulst (Nederland); sinds 1974 elektrische aandrijving; begin jaren 1980 moesten zolders en roerend werk plaats maken voor de inbouw van een metalen graansilo.

Bakstenen kuip met gedrukte kegelvormige bedaking; belt gedeeltelijk verwijderd voor het bouwen van de maalderij. Bandversiering en boogstenen van gesinterde baksteen; stellinggaten ter hoogte van smeerzolder; geschrankt geplaatste korfbogige muuropeningen, bewaarde korfbogige en getoogde doorgang in belt.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/0973.
  • Monumententocht. Zondag 20 augustus. Wortel/Hoogstraten en Merksplas, brochure onder leiding van de Koning Boudewijnstichting, sine loco, 1989.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in Belgi√ę, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten, ¬†Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002

Aanvullende informatie

De molen werd in 2001 gesloopt.

  • DENEWET L. & HOLEMANS H. 2020: Molen van Wortel [online], https://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=5443 (geraadpleegd op 12 juni 2020).
Auteurs : Vandeweghe, Evert
Datum: 12-06-2020

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Molenromp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46746 (Geraadpleegd op 28-10-2020)