Stedelijke Kindertuin 7

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 26-30, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kindertuin 7

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Refugiehuis Sint-Baafsabdij
gelegen te Vlasmarkt 26, Vlasmarkt 28, Vlasmarkt 30 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Stedelijke kindertuin
gelegen te Vlasmarkt 26-30 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beschrijving

Twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door Gustave Royers uit 1887, met de toegang tot de vroegere Stedelijke Kindertuin 7. Deze was gevestigd in de 16de-eeuwse "de Oude Munte" op de binnenplaats. Complex met bepleisterde en beschilderde lijstgevel gedateerd 1887, drie bouwlagen van negen traveeën onder zadeldak.

Lange horizontaal gelede gevel op arduinen plint met breder middenrisaliet; per bouwlaag geritmeerd door pilasters op sokkels die een gekornist hoofdgestel schragen, waarbij de vensters van de volgende verdieping onmiddellijk aansluiten. Gevelsteen met opschrift "Stedelijke Kindertuin nummer 7". Korintische pilasters op de tweede bouwlaag en vlakke op de derde; laatstgenoemde uitlopend op de markante consoles van de gelede en gekorniste architraaf met kroonlijst op modillons en bijkomende tandlijst in het risaliet. Rechthoekige bovenvensters. Meer versierde muuropeningen in het risaliet: rondboogpoort in een geprofileerde omlijsting met imposten en versierde sluitsteen, geflankeerd door composietpilasters onder een breed hoofdgestel met gelede architraaf, fries met vermeld opschrift en kroonlijst op klossen, plantmotieven in de zwikken. Rechthoekige bovenvensters tussen gekoppelde cantonnerende composietpilasters; omschrijvende omlijsting met vlakke pilasters onder gelede architraaf en kroonlijst op uitgewerkte consoles; fries met bas-reliëf (spelende kinderen); rechthoekig venster met kroonlijst op consoles op hoogste verdieping en fries met vermeld jaartal. Erboven, dakvenster geflankeerd door pilasters en bekroond door driehoekig fronton. Houten winkelpuien in de zijtraveeën.

Binnenplaats: met achtergebouwen die wellicht overblijfselen zijn van "de Oude Munte", eertijds een refugiehuis van de Sint-Baafsabdij te Gent.

Oostelijk gebouw: afvallende bepleistering toont verankerde bak- en zandsteenbouw in traditionele stijl tussen getrapte zijgevels, in de tweede helft van de 16de eeuw te dateren doch recenter aangepast.

Zuidelijk gebouw op L-vormige plattegrond uit de tweede helft van de 16de eeuw; verankerde bepleisterde lijstgevels, op de begane grond onder vlakke puibalk geopend door middel van renaissance-arcade van segmentbogen voorzien van geprofileerde booglijst en sluitsteen en rustend op Toscaanse pilasters. Grotendeels gedicht in de eerste helft van de 19de eeuw (?). Getoogde vensters in kwartholle omlijsting op tweede verdieping. Natuurstenen geprofileerde daklijst.

In westhoek: tuinhuis (?) van circa 1800, geritmeerd door strenge Dorische zuilen in classicistische stijl.

  • Stadsarchief Antwerpen, dossier MA#82156, plannen 697#2029-2032.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Vlasmarkt

Vlasmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.