Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Achtel
Locatie Achtel 54, Rijkevorsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Rijkevorsel (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Rijkevorsel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achter de kapel gelegen hoeve, reeds als inplanting voorkomend op de Ferrariskaart (circa 1775), in haar huidige vorm terug te voeren tot circa 1883 (woonhuis) en 1926 (stal en schuur). Woonstalhuis met aansluitend enkelhuis, samen elf traveeën, onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); vrijstaande langsschuur aan noordzijde (nok loodrecht op de straat, golfplaten) en aangepast stalletje onder lessenaarsdak (nok parallel aan het erf) aan oostzijde; recent bijgebouwde oostelijk gelegen stal van betonplaten (nok loodrecht op de straat).

Verankerde bakstenen gebouwen, het woonstalhuis op gecementeerde plint met rechthoek in de voorgevel veelal aangepaste muuropeningen (onder meer schuiframen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met gekleurd glas in lood in de bovenlichten) onder strekse boog en arduinen latei, aan erf met bewaarde houten lateien, twee betraliede opkamer- en corresponderende keldervensters; in 1902 afgesplitst enkelhuis, met oorspronkelijke beluikte vensters, omlijste deur met bovenlicht en twee houten luikjes in top van zijpuntgevel; stal met sporen van voormalige getoogde poort, grote afhang aan erfzijde, zijpuntgevel met houten lateien en rondboogluik.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Rijkevorsel, schetsen 1883/1, 1902/2, 1926/9.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Achtel

Achtel (Rijkevorsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.