Pastorie Sint-Willibrordusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Dorp
Locatie Dorp 47, Rijkevorsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Rijkevorsel (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Rijkevorsel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, in kern minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw. Op 14 juni 1820 aangekocht door de gemeente, in 1874 grondig verbouwd naar ontwerp van P.J. Taeymans met volledige herinrichting van de begane grond, waarbij de vensters aan de straat werden vergroot en geüniformeerd, de lage bovenverdieping verhoogd, een nieuw dak en de huidige gevelafwerking aangebracht.

Halfvrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met vier schoorstenen (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); dakvenster met afgeknotte puntgevel, summiere vleugel- en schouderstukken en kruis. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen en hoekkettingen, arduinen plint, horizontaal belijnende kordons en eenvoudige gevelafsluiting met houten kroonlijst op klossen. Segmentbogige muuropeningen in plattebandomlijsting met hoekstenen, oren, hanenkam en sluitsteen met strikje en festoen, oorspronkelijk met luiken op de begane grond. Borstweringen met eenvoudig paneel, onder het dakvenster eveneens met strikken en festoen. Vernieuwde ramen.

Interieur: de plattegrond van 1874 vertoont aan de straat een centrale gang met salon, spreek- en studiekamer, links een ingebrachte bordestrap, en aan de tuin keuken met trap naar provisiekelder, eetkamer, bibliotheek. Bovenverdieping met T-vormige gang waarop verschillende kamers uitgeven. In 1994 werd de oude pastorie opengesteld voor het culturele verenigingsleven van Rijkevorsel, waarbij verbouwings- en herinrichtingwerken werden uitgevoerd.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Rijkevorsel, schetsen 1876/13.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Rijkevorsel, Sint-Willibrordus, dossiers 1, 2, 6.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Rijkevorsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.