Klooster en school Sint-Jozefgesticht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Kerkdreef
Locatie Kerkdreef 63, Rijkevorsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Rijkevorsel (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Rijkevorsel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en school Sint-Jozefgesticht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Jozefgesticht

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

Beschrijving

Sint-Jozefsgesticht, zie gevelmozaïek. Klooster van de zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar, lagere school en kleuterschool. Bakstenen gebouwen in eclectische stijl, opgericht tussen 1911 en 1935.

Vrijstaand klooster van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) gedateerd 1911 in gevelsteen, met lagere westelijke uitbouw van twee traveeën en één bouwlaag onder plat dak van 1935 (nu kapel en spreekkamer). Voortuintje met ijzeren hekken. Tuitgevel met aandak, schouderstukken en getrapte top met overhoekse pinakel (hoofdgebouw) gecombineerd met trapvormig afgewerkte lijstgevel (aanbouw).

Plint, muurbanden, dorpels, lateien, deuromlijsting, consoles, aanzet-, hoek-, sluit- en dekstenen van zandsteen of arduin, ontlastingsbogen en blinde boogvelden met kleurrijke metselmozaïeken van rode, zwarte en gele baksteen. Rechthoekige muuropeningen, aanvankelijk met luiken op de begane grond. Tweede bouwlaag met rondboognis met stenen beeld van Sint-Jozef met kind op zuilvormige sokkel. Aangepaste parallel gelegen achtergebouwen.

Ten oosten van het klooster gelegen langgerekte klassenvleugel (meisjesschool) van 22 traveeën aan koerzijde, 27 aan tuinzijde en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), enerzijds begrensd door de kloostertuin, anderzijds door de speelplaats; opgetrokken in de periode 1911-1936. Lijst- en getrapte zijtopgevels (oudste deel) met belijnende muurbanden; zijtrapgevel aan de straat met grote driehoek van gesinterde baksteen rondom rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwbeeldje. Segmentbogige muuropeningen.

Aan de straat gelegen klassenvleugel (jongensschool) van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), opgetrokken in 1929. Voor- en achtergevel met sierankers en rechthoekige spaarvelden per travee; segmentbogige muuropeningen met vernieuwd houtwerk aan straatzijde. Getrapte zijpuntgevels, aan oostzijde met beglaasde spitsboognissen met heiligenbeeld. Inmiddels gesloopt.

Latere bijgebouwde vleugel ten noorden van de speelplaats.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Rijkevorsel, schetsen 1912/3.
  • PAA, Schoolgebouwen, Rijkevorsel Sint-Jozef, dossiers 1, 2, 3.
  • DEBEER Th., Bijdrage tot de geschiedenis van de Zusters van de Christelijke Scholen van de parochie Sint-Jozef Rijkevorsel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. 1911-1986, in Heemkundige Kring Rijkevorsel, 1986, 10-83.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkdreef

Kerkdreef (Rijkevorsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.