erfgoedobject

Villa Hortensia

bouwkundig element
ID
46851
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46851

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Hortensia
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Villa in eclectische stijl van circa 1910, drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met lagere oostelijke uitbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, zwarte Vlaamse pannen); latere achterbouw. Noordelijke uitbouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, rode Vlaamse pannen).

Bakstenen hoofd- en bijgebouwen; eerstgenoemde op gecementeerde en beschilderde plint, voorafgegaan door een deels beglaasde houten veranda (gekleurd structuurglas, opengewerkte leuningen, windborden) met mooie cementtegelvloeren. Puntgevel verlevendigd met muurbanden, venster- en deuromlijstingen en siermotieven van witte, verglaasde baksteen; witstenen bord met huisnaam. Korfbogige muuropeningen, onder meer prachtige deels beglaasde houten paneeldeur met smeedijzerwerk en driedelig bovenlicht.

Soberder uitgewerkte achtergevel en uitbouwen. Noordelijke uitbouw met muurbanden en muizentandfries van gesinterde baksteen. Recente aanpassingen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Rijkevorsel, schetsen 1909/1, 1911/1.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Villa Hortensia [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46851 (Geraadpleegd op )