Teksten van Etablissements Vve. Geo Köhler

Etablissements Vve. Geo Köhler ()

Burgerhuis in neoclassicistische stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. Charles Köhler liet het pand in 1909 verbouwen en op de binnenplaats een drukkerij oprichten door de aannemer Godfried Van Bergen. In opdracht van de Etablissements Vve Geo Köhler, voegde de architect Frantz G. Toen in 1930 de pseudo-mansarde toe. Georges Charles Adolf Köhler (Rotterdam, 1824-Antwerpen, 1886), van Duitse afkomst en voormalig consul van Nederland in Sidney, vestigde zich in 1869 met zijn gezin te Antwerpen. Hij was in 1956 te Higham gehuwd met de Engelse Cecile Pallister (Londen, 1826-Antwerpen, 1921), een gezin met twee dochters en drie zonen geboren tussen 1858 en 1871 te Sydney, Melbourne, Manilla, Koblenz en Antwerpen. De drukkerij werd in 1872 door Georges Köhler opgericht onder de naam Imprimerie Commerciale Geo Köhler, en in 1886 voortgezet door zijn weduwe onder de naam Etablissements Vve Geo Köhler. Hun ongehuwde oudste zoon Charles Georges Pallister Köhler (Melbourne, 1863-Berchem, 1940), die zijn moeder was opgevolgd, verhuisde het bedrijf naar de Vleminckstraat. Eerder was de drukkerij gevestigd in de Ommeganckstraat, de Mutsaardstraat en de Lange Koepoortstraat.

Rijwoning oorspronkelijk met dubbelhuisopstand, van zes traveeën en drie bouwlagen, sinds 1930 onder een pseudo-mansarde (leien) met dakkapellen. Bij de verbouwing in 1909 werden de koetspoort gedicht, een deur geopend in de eerste travee, en de vensters van de tweede verdieping verhoogd. Vermoedelijk dateert ook het geveldecor van deze ingreep. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, wordt de opstand in de derde travee gemarkeerd door het vroegere poortrisaliet, met een gestrekte waterlijst en lisenen in kolossale orde over de bovenverdiepingen. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met doorgetrokken lekdrempels en onderdorpels. De eerste verdieping wordt geaccentueerd door vlakke omlijstingen, waterlijsten en doorgetrokken imposten, de tweede verdieping door onderdorpels met guttae. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1909#344 en 1930#37289; vreemdelingendossiers 481#26781, 968#695 en 968#14889.
  • VERHELST J. 1966: De Antwerpse drukkerijen 1794-1914, De Gulden Passer 44, 122-123.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Etablissements Vve. Geo Köhler [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281462 (geraadpleegd op )


Stadswoningen ()

Voormalig dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met dito vensters, daterend uit de 19de eeuw (eerste helft?).

Sober bepleisterde en beschilderde gevel in neoclassicistische trant; poortrisaliet in de derde travee, op de bovenverdieping geflankeerd door pilasters in kolossale orde; horizontale belijning door middel van de band boven de arduinen sokkel, de imitatiebanden van de pui en de gekorniste puilijst, de in de zijtravee doorgetrokken lekdrempel en ten slotte het beëindigend "klassiek" hoofdgestel met kroonlijst op klossen.

Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping gevat in bandomlijsting met waterlijst die op hoogste bouwlaag onmiddellijk wordt opgenomen in het doorlopend kordon. Borstweringen: rechthoekige spiegels op tweede bouwlaag en panelen afgelijnd door klossen met dropmotief en gekornist lijstje op de lagere hoogste bouwlaag.

Oorspronkelijke koetspoort in sobere bandomlijsting steunend op de vermelde sokkel en bekroond met een strakke kroonlijst; heden verbouwd als venster; huidige vleugeldeur in de eerste linker travee vermoedelijk verlaagde benedenvensters.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Etablissements Vve. Geo Köhler [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4686 (geraadpleegd op )