Sint-Luciakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat zonder nummer, Rijkevorsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Rijkevorsel (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Rijkevorsel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Luciakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kapel gelegen op ommuurd plantsoentje met drie grote lindebomen. Toegewijd aan reeds vanouds in Rijkevorsel vereerde beschermheilige, in de volksovertuiging ter plaatse van vroegere pesthuisjes (zogenaamd Akkerhuiskens). In 1699 door Libert Fabri opgericht als bakstenen kolom met nis en strodak; in 1722 en 1747 gerestaureerd. In 1823 werd hierrond door A. Jansens de huidige kapel gebouwd, gerestaureerd in 1922, 1958 en 1985.

Eenbeukig kapelletje met uitspringende apsis, met witgeschilderde bakstenen muren en overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Puntgevel met aandak en schouderstukken, waarin korfboogdeurtje en oculus met driepas. Zijgevels met geprofileerde daklijst.

Bepleisterd en witgeschilderd interieur met tongewelf; nis met gedecapeerd houten Sint-Luciabeeld, ouderdom onbekend.

  • SMITS J., Langs kapellen en kapellekens, in Heemkundige Kring Rijkevorsel, 1993, 11-26.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenstraat

Molenstraat (Rijkevorsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.